Yerleşim Yeri Doğrulama
Kimlik Bilginiz
Adres Bilginiz
Kimlik Bilginiz
Bu sayfa aracılığı ile Adres Kayıt Sistemi içerisinde kayıtlı olup olmadığınızı veya adresinizin doğru olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

İşleme başlamak için T.C. Kimlik Numaranızı ve resimde gördüğünüz sayıyı ilgili alanlara girerek Sonraki düğmesine basınız.
T.C. Kimlik No :
Görsel Doğrulama
Yukarıdaki resimde yazan yazıyı yandaki kutuya yazınız